Pripojenie fotoaparátu a smartfónu pomocou SSID a hesla

Pripojte smartfón k fotoaparátu pomocou SSID a hesla, ak sa nedá vykonať pripojenie pomocou NFC ani QR code. Pripojenie k fotoaparátu je možné vykonať pomocou rovnakého úkonu na ktoromkoľvek smartfóne so systémom Android, zariadení iPhone alebo iPad.


Na pripojenie fotoaparátu a vášho smartfónu sa vyžaduje Imaging Edge Mobile. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Imaging Edge Mobile z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia Imaging Edge Mobile nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu. Podrobnosti o Imaging Edge Mobile nájdete na podpornej stránke (https://www.sony.net/iem/).

 1. Zobrazte obrazovku QR code na fotoaparáte.
  Keď sa smartfón použije ako diaľkový ovládač:
  MENU(Network) → [Transfer/Remote][Ctrl w/ Smartphone] → Vykonajte nasledujúce úkony.
  • Nastavte [Ctrl w/ Smartphone] na [On].
  • Vykonajte [Connection].

  Keď sa prenášajú zábery do smartfónu:
  MENU(Network) → [Transfer/Remote][Send to Smartphone] → Zvoľte zábery na prenos.
 2. Stlačením tlačidla (Vymazať) na fotoaparáte prepnite zobrazenie na obrazovku SSID a hesla.

 3. Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartfóne a zvoľte [Connect with a new camera][Connect using the camera SSID/password].
 4. Zadajte heslo zobrazené vo fotoaparáte.
  Smartfón je pripojený k fotoaparátu.

Poznámka

 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.