Manual Exposure

Môžete snímať s požadovaným nastavením expozície na základe úpravy rýchlosti uzávierky aj clony.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na M (Manual Exposure).
 2. Zvoľte požadovanú hodnotu clony otočením predného ovládača.
  Zvoľte požadovanú rýchlosť uzávierky otočením zadného ovládača.
  • Môžete zmeniť nastavenie predného/zadného ovládača pomocou MENU (Setup) → [Dial Customize][Dial Setup].
  • Môžete tiež nastaviť [ISO] na [ISO AUTO] v manuálnom expozičnom režime. Hodnota ISO sa automaticky zmení s cieľom dosiahnuť správnu expozíciu pomocou hodnoty clony a rýchlosti uzávierky, ktoré ste nastavili.
  • Keď sa [ISO] nastaví na [ISO AUTO], indikátor hodnoty ISO bude blikať, ak hodnota, ktorú ste nastavili, nie je vhodná na dosiahnutie správnej expozície. Ak k tomu dôjde, zmeňte hodnotu rýchlosti uzávierky alebo clony.
  • Keď je [ISO] nastavená na inú hodnotu ako [ISO AUTO], na kontrolu hodnoty expozície použite „M.M.“ (Manuálne meranie)*.
   Smerom k +: Zábery sa zosvetlia.
   Smerom k -: Zábery sa stmavujú.
   0: Vhodná expozícia analyzovaná fotoaparátom.

   *Uvádza hodnotu pod/nad požadovanou hodnotou na dosiahnutie správnej expozície. Zobrazí sa pomocou číselnej hodnoty na monitore a pomocou meracieho indikátora v hľadáčiku.

 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.

Rada

 • Môžete zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky a clony (clonového čísla) bez zmeny nastavenej hodnoty expozície otočením predného/zadného ovládača počas stlačenia tlačidla AEL. (Manuálny posun)

Poznámka

 • Indikátor manuálneho merania sa nezobrazí, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].
 • Keď intenzita okolitého osvetlenia presiahne merací rozsah manuálneho merania, indikátor manuálneho merania začne blikať.
 • Výstražný indikátor SteadyShot sa nezobrazí v manuálnom expozičnom režime.
 • Jas záberu na displeji sa môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.