Prispôsobenie nastavení oblasti zaostrovania orientácii fotoaparátu (horizontálna/vertikálna) (Switch V/H AF Area)

statický záber

Môžete nastaviť to, či sa prepnú [Focus Area] a poloha rámčeka zaostrovania podľa orientácie fotoaparátu (horizontálna/vertikálna). Táto funkcia je užitočná pri snímaní scén, pre ktoré je potrebné často meniť polohu fotoaparátu, ako sú portréty alebo športové scény.

 1. MENU (Focus) → [Focus Area][Switch V/H AF Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
[Focus Area] a poloha rámčeka zaostrovania sa podľa orientácie fotoaparátu (horizontálna/vertikálna) neprepnú.
AF Point Only:
Poloha rámčeka zaostrovania sa prepne podľa orientácie fotoaparátu (horizontálna/vertikálna). [Focus Area] je pevne nastavená.
AF Point + AF Area:
[Focus Area] aj poloha rámčeka zaostrovania sa prepnú podľa orientácie fotoaparátu (horizontálna/vertikálna).

Príklad toho, keď sa zvolí [AF Point + AF Area]

Vyobrazenie spôsobu, akým sa oblasť zaostrovania prepína medzi horizontálnym a vertikálnym snímaním

(A) Vertikálna: [Spot] (Ľavý horný roh)

(B) Horizontálna: [Spot] (Pravý horný roh)

(C) Vertikálna: [Zone] (Ľavý spodný roh)

 • Zisťujú sa tri orientácie fotoaparátu: horizontálna, vertikálna so stranou tlačidla spúšte smerujúcou nahor a vertikálna so stranou tlačidla spúšte smerujúcou nadol.

Poznámka

 • Ak sa nastavenie pre [Switch V/H AF Area] zmení, nastavenia zaostrovania sa pre jednotlivé orientácie fotoaparátu nezachovajú.
 • [Focus Area] a poloha rámčeka zaostrovania sa nezmenia ani vtedy, keď sa [Switch V/H AF Area] nastaví na [AF Point + AF Area] alebo [AF Point Only] v nasledujúcich situáciách:
  • Keď sa režim snímania nastaví na [Intelligent Auto]
  • Pokiaľ je tlačidlo spúšte stlačené do polovice
  • Počas snímania videozáznamu
  • Počas používania funkcie digitálneho zoomu
  • Počas aktivácie automatického zaostrovania
  • Počas nepretržitého snímania
  • Počas odpočítavania samospúšte
  • Keď je aktivovaná funkcia [Focus Magnifier]
 • Keď začnete snímať zábery bezprostredne po zapnutí napájania a fotoaparát má vertikálnu orientáciu, prvý záber sa zhotoví s nastavením horizontálneho zaostrovania alebo s posledným nastavením zaostrovania.
 • Orientácia fotoaparátu sa nedá zistiť, keď objektív smeruje nahor alebo nadol.