File Format (statický záber)

statický záber

Nastaví sa formát súborov pre statické zábery.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][File Format] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

RAW:
Pri tomto formáte súborov sa digitálne spracovávanie nevykonáva. Tento formát zvoľte na spracovanie záberov v počítači na profesionálne účely.
RAW & JPEG/RAW & HEIF:
Záber vo formáte RAW a záber vo formáte JPEG alebo HEIF sa vytvoria súčasne. Táto možnosť je vhodná vtedy, keď potrebujete dva obrazové súbory, JPEG alebo HEIF na prezeranie a RAW na úpravu.
JPEG/HEIF:
Záber sa zaznamená vo formáte JPEG alebo HEIF.

Informácie o záberoch vo formáte RAW

  • Na otvorenie obrazového súboru vo formáte RAW zaznamenaného pomocou tohto fotoaparátu sa vyžaduje softvér Imaging Edge Desktop. Pomocou softvéru Imaging Edge Desktop je možné otvoriť obrazový súbor vo formáte RAW, potom ho skonvertovať do obľúbeného obrazového formátu, ako je JPEG alebo TIFF, alebo znova upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť alebo kontrast záberu.
  • Zábery vo formáte RAW nasnímané týmto fotoaparátom majú rozlíšenie 14 bitov na pixel.
  • Môžete nastaviť to, či sa zábery vo formáte RAW komprimujú alebo nekomprimujú, a to pomocou [RAW File Type].

Poznámka

  • Ak neplánujete upravovať zábery v počítači, odporúčame snímanie vo formáte JPEG alebo HEIF.
  • Na prehliadanie záberov vo formáte HEIF sa vyžaduje prostredie s podporou formátu HEIF.