Regist. Faces Priority (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastaví sa to, či sa bude zaostrovať s vyššou prioritou na tváre zaregistrované pomocou [Face Memory].

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Regist. Faces Priority] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Fotoaparát zaostruje s vyššou prioritou na tváre zaregistrované pomocou [Face Memory].
Off:
Fotoaparát zaostruje bez udelenia vyššej priority zaregistrovaným tváram.

Rada

  • Ak chcete použiť funkciu [Regist. Faces Priority], vykonajte nasledujúce nastavenie.
    • [Face/Eye Prior. in AF] v rámci [Face/Eye AF]: [On]
    • [Face/Eye Subject] v rámci [Face/Eye AF]: [Human]