Pripojenie/odpojenie objektívu

Pred pripojením alebo odpojením objektívu vypnite fotoaparát.

 1. Odstráňte kryt bajonetu (A) z fotoaparátu a zadný kryt objektívu (B) zo zadnej časti objektívu.

  Vyobrazenie polôh krytu na hlavnú časť a zadného krytu na objektív

  • Po dokončení snímania sa odporúča pripevniť predný kryt na objektív.
 2. Nasaďte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (montážnych značiek) na objektíve a fotoaparáte.

  • Držte fotoaparát s bajonetom smerujúcim nadol, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a malých úlomkov do fotoaparátu.
 3. Počas mierneho potláčania objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovtedy, kým nezacvakne do zaistenej polohy.

  Vyobrazenie spôsobu otočenia objektívu v smere hodinových ručičiek s fotoaparátom smerujúcim k vám

  • Objektív pri pripájaní držte priamo.

Odpojenie objektívu

Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu (A) a otáčajte objektív v smere šípky dovtedy, kým sa nezastaví.

Po odpojení objektívu nasaďte kryt bajonetu na fotoaparát a kryty objektívu na prednú a zadnú časť objektívu, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a malých úlomkov do fotoaparátu a objektívu.

Vyobrazenie polohy tlačidla uvoľnenia objektívu a spôsobu uvoľnenia objektívu

Slnečná clona objektívu

Odporúčame použiť slnečnú clonu objektívu, aby sa zabránilo vplyvu svetla mimo obrazového poľa snímania na záber. Pripojte slnečnú clonu objektívu tak, aby boli značky na objektíve a slnečnej clone objektívu zarovnané.

(Na niektorých objektívoch sa nemusí nachádzať žiadna značka upevnenia slnečnej clony objektívu.)

Poznámka

 • Pri pripájaní/odpájaní objektívu pracujte rýchlo v bezprašnom prostredí.
 • Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
 • Pri pripájaní objektívu nepoužívajte silu.
 • Na použitie objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny adaptér (predáva sa osobitne). Pri používaní montážneho adaptéra vychádzajte z návodu na používanie dodaného s montážnym adaptérom.
 • Ak chcete snímať zábery s pokrytím celého obrazového poľa, použite objektív kompatibilný s veľkosťou obrazového snímača, ktorá pokrýva celé obrazové pole.
 • Keď použijete objektív s otvorom na pripevnenie statívu, pripevnite statív k tomuto otvoru, aby sa zaistilo vyváženie hmotnosti objektívu.
 • Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom pevne držte fotoaparát aj objektív.
 • Nedržte časť objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia alebo zaostrenia.
 • Pripojte slnečnú clonu objektívu správne. V opačnom prípade nemusí mať slnečná clona objektívu žiadny účinok, alebo sa môže čiastočne odrážať na zábere.
 • Odstráňte slnečnú clonu objektívu pri použití blesku, keďže slnečná clona objektívu zakrýva svetlo blesku a môže sa na zábere zobraziť ako tieň.