Používanie nabíjačky v zahraničí

Nabíjačku batérií (je súčasťou dodávky) môžete používať v ktorejkoľvek krajine alebo v ktoromkoľvek regióne, v ktorých je sieťové napájanie v rozmedzí od 100 V do 240 V stried. a 50 Hz/60 Hz.
V závislosti od krajiny/regiónu môže byť na pripojenie k elektrickej zásuvke potrebný meniaci zástrčkový adaptér. Obráťte sa na cestovnú kanceláriu atď. a vopred si pripravte príslušný adaptér.

Poznámka

  • Nepoužívajte elektronický transformátor napätia, keďže to môže spôsobiť poruchu.