Pripojenie jedným dotykom pomocou NFC

Fotoaparát môžete pripojiť k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC ich vzájomným dotykom.


Na pripojenie fotoaparátu a vášho smartfónu sa vyžaduje Imaging Edge Mobile. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Imaging Edge Mobile z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia Imaging Edge Mobile nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu. Podrobnosti o Imaging Edge Mobile nájdete na podpornej stránke (https://www.sony.net/iem/).

 1. Aktivujte funkciu NFC smartfónu.
  • V zariadení iPhone spustite Imaging Edge Mobile a potom voľbou [Connect with a new camera][Connect with the camera through One-touch (NFC)] aktivujte funkciu NFC.
 2. Pripravte fotoaparát.
  Keď sa smartfón použije ako diaľkový ovládač:
  Nastavte MENU → (Network) → [Transfer/Remote] → [Ctrl w/ Smartphone] [Ctrl w/ Smartphone][On] a fotoaparát nastavte na obrazovku snímania.


  Keď sa prenášajú zábery do smartfónu:
  Nastavte fotoaparát na obrazovku prehliadania a zobrazte záber, ktorý chcete preniesť.

 3. Podržte smartfón priložený k fotoaparátu na 1 až 2 sekundy.

   

  Smartfón a fotoaparát sú pripojené.

Informácie o funkcii „NFC“

NFC je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo IC tagy, atď. Funkcia NFC uľahčuje dátovú komunikáciu na základe jediného dotyku určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.

Poznámka

 • Ak sa nedá zriadiť pripojenie, vykonajte nasledovné:
  • Spustite Imaging Edge Mobile v smartfóne a potom smartfón pomaly približujte k (Značka N) tohto fotoaparátu.
  • Ak je fotoaparát alebo smartfón v puzdre, odstráňte ho.
  • Skontrolujte, či je funkcia NFC aktivovaná vo vašom smartfóne.
 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].