Enlarge Initial Position

Nastaví sa počiatočná poloha, keď sa pri prehliadaní zväčší záber.

  1. MENU (Playback) → [Magnification][Enlarge Initial Position] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Focused Position:
Zväčší sa záber z bodu zaostrenia počas snímania.

Center:
Zväčší sa záber zo stredu displeja.