Single Bracket

statický záber

Nasnímajú sa viaceré zábery, zatiaľ čo sa expozícia automaticky posunie od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej. Po nasnímaní môžete zvoliť záber, ktorý vyhovuje vášmu zámeru.
Keďže sa po každom stlačení tlačidla spúšte zhotoví jeden záber, pre každý záber môžete upraviť zaostrenie alebo kompozíciu záberu.

 1. Zvoľte / (Drive Mode) ovládacieho kolieska → [Single Bracket].
  • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
 2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.
  • Stlačte tlačidlo spúšte na nasnímanie každého záberu.

Podrobnosti položky ponuky

Napríklad, keď sa zvolí [Single Bracket: 0.3EV 3 Image], postupne sa nasnímajú tri zábery s posuvom hodnoty expozície nahor a nadol v prírastkoch po 0,3 EV.

Poznámka

 • Keď je zvolená možnosť [ISO AUTO] v režime [Manual Exposure], expozícia sa zmení na základe nastavenia hodnoty citlivosti ISO. Ak sa zvolí iné nastavenie ako [ISO AUTO], expozícia sa zmení na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.
 • Pri korekcii expozície sa expozícia posunie na základe korekcie príslušnej hodnoty.
 • Snímanie so stupňovaním nie je dostupné v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]