Camera Set. Memory

statický záber, videozáznam

Umožňuje zaregistrovať maximálne 3 často používaných režimov alebo nastavení výrobku vo výrobku a maximálne 4 (M1 až M4) na pamäťovú kartu. Vyvolať nastavenia je možné pomocou samotného otočného prepínača režimov.

  1. Prepnite výrobok na nastavenie, ktoré chcete zaregistrovať.
  2. MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Camera Set. Memory] → požadované číslo.
  3. Stlačením stredu ovládacieho kolieska vykonajte potvrdenie.

Položky, ktoré je možné zaregistrovať

  • Môžete zaregistrovať rôzne funkcie pre snímanie. Položky, ktoré je možné aktuálne zaregistrovať, sa zobrazujú v ponuke fotoaparátu.
  • Clona (clonové číslo)
  • Rýchlosť uzávierky

Zmena zaregistrovaných nastavení

Zmeňte nastavenie na požadované a znova zaregistrujte dané nastavenie na rovnaké číslo režimu.

Poznámka

  • M1 až M4 je možné zvoliť len vtedy, keď je do tohto výrobku vložená pamäťová karta.
  • Pri registrácii nastavení na pamäťovú kartu je možné použiť len pamäťovú kartu, ktorá sa zvolila pomocou [Memory/Recall Media].
  • Posun programu expozície sa nedá zaregistrovať.