Rec. Media Settings (statický záber/videozáznam): Auto Switch Media

Ak sa používaná pamäťová karta zaplní, alebo zabudnete vložiť pamäťovú kartu do slotu, zábery môžete zaznamenávať na druhú pamäťovú kartu.

 1. MENU (Shooting) → [Media][Rec. Media Settings][Auto Switch Media] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Fotoaparát automaticky spustí zaznamenávanie na druhú pamäťovú kartu, keď sa používaná pamäťová karta zaplní, alebo v prípade, že zabudnete vložiť pamäťovú kartu.
Off:
Fotoaparát nevykoná [Auto Switch Media].


Ako fotoaparát prepne používaný slot na pamäťovú kartu

Keď je [Recording Mode] nastavený na [Standard]:

Keď sa zábery nedajú zaznamenať na používanú pamäťovú kartu, [Prioritize Rec. Media] vykoná automatické prepnutie a zábery sa budú zaznamenávať na druhú pamäťovú kartu.
Keď sa druhá pamäťová karta zaplní po prepnutí, fotoaparát znova začne zaznamenávať v predchádzajúcom slote.


Príklad: Keď sa [Prioritize Rec. Media] nastaví na [Slot 1]

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Zaznamenávanie záberov

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Pamäťová karta sa vymení za kartu s možnosťou záznamu.Keď sa zaznamenáva rovnaký záber súčasne na dve pamäťové karty:

 • Zaznamenávanie statických záberov s [Recording Mode] nastaveným na [Simult. ()]
 • Zaznamenávanie videozáznamov s [Recording Mode] nastaveným na [Simult. ()]
 • Zaznamenávanie statických záberov alebo videozáznamov s [Recording Mode] nastaveným na [Simult. (/)]

Fotoaparát zastaví simultánne zaznamenávanie, keď sa niektorá z pamäťových kariet zaplní. Keď vyberiete pamäťovú kartu, ktorá sa zaplnila, fotoaparát spustí zaznamenávanie na druhú pamäťovú kartu.
Keď vymeníte pamäťovú kartu, ktorá sa zaplnila, za pamäťovú kartu s možnosťou záznamu, fotoaparát znova spustí simultánne zaznamenávanie so zvoleným nastavením.


Príklad: Keď sa [Prioritize Rec. Media] nastaví na [Slot 1]
([Recording Mode]: [Simult. (/)])

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Simultánne zaznamenávanie je dostupné.

Tmavosivá časť vyobrazenia: Zaznamenávanie je deaktivované.

Svetlosivá časť vyobrazenia: Rovnaký záber sa nedá zaznamenať simultánne.

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Pamäťová karta je vybratá.

(C): Vložená je pamäťová karta s možnosťou záznamu.

 • Zábery, ktoré sa nezaznamenajú simultánne (napríklad: statické zábery počas [Simult. ()]) sa budú naďalej zaznamenávať na druhú pamäťovú kartu, keď sa používaná pamäťová karta zaplní.
 • Keď sa používaná pamäťová karta zaplní počas snímania videozáznamu, videozáznam sa bude ďalej zaznamenávať na druhú pamäťovú kartu až do ukončenia prebiehajúceho snímania.


Pri zaznamenávaní záberov osobitne na dve pamäťové karty vo formáte RAW a vo formátoch JPEG/HEIF:

 • Keď sa [File Format] nastaví na [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF] a [Recording Mode] sa nastaví na nasledovné:
  • [Sort(RAW/JPEG)]
  • [Sort (RAW/HEIF)]
  • [Sort(JPEG/RAW)]
  • [Sort (HEIF/RAW)]

Fotoaparát zastaví zaznamenávanie, keď sa niektorá z pamäťových kariet zaplní. Keď vyberiete pamäťovú kartu, ktorá sa zaplnila, fotoaparát spustí zaznamenávanie vo formáte RAW aj vo formátoch JPEG/HEIF na druhú pamäťovú kartu.
Keď vymeníte pamäťovú kartu, ktorá sa zaplnila, za pamäťovú kartu s možnosťou záznamu, fotoaparát znova spustí osobitné zaznamenávanie dvoch typov záberov so zvoleným nastavením.


Príklad: Keď sa [Prioritize Rec. Media] nastaví na [Slot 1]
([Recording Mode]: [Sort(RAW/JPEG)])

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Zábery sa triedia podľa formátu súboru.

Tmavosivá časť vyobrazenia: Zaznamenávanie statických záberov je deaktivované (videozáznamy sa dajú zaznamenávať).

Svetlosivá časť vyobrazenia: Zábery sa nedajú triediť.

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Pamäťová karta je vybratá.

(C): Vložená je pamäťová karta s možnosťou záznamu.

 • Keď sa používaná pamäťová karta zaplní počas snímania videozáznamov, fotoaparát spustí zaznamenávanie na druhú pamäťovú kartu.


Pri zaznamenávaní statických záberov a videozáznamov osobitne na dve pamäťové karty:

 • Keď je [Recording Mode] nastavený na [Sort(/)]

Keď sa niektorá z pamäťových kariet zaplní, na druhú pamäťovú kartu sa budú zaznamenávať statické zábery aj videozáznamy.
Keď vymeníte pamäťovú kartu, ktorá sa zaplnila, za pamäťovú kartu s možnosťou záznamu, fotoaparát znova spustí osobitné zaznamenávanie dvoch typov záberov so zvoleným nastavením.


Príklad: Keď sa [Prioritize Rec. Media] nastaví na [Slot 1]
([Recording Mode]: [Sort(/)])

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Zábery sa triedia podľa typu záberu.

Svetlosivá časť vyobrazenia: Zábery sa nedajú triediť.

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Pamäťová karta je vybratá.

(C): Vložená je pamäťová karta s možnosťou záznamu.

Rada

 • Zábery sa zaznamenajú na pamäťovú kartu v slote zobrazenom na monitore so symbolom šípky. Po tom, ako fotoaparát prepne slot pomocou [Auto Switch Media], vymeňte pamäťovú kartu v predchádzajúcom slote za pamäťovú kartu s možnosťou záznamu.
 • Ak sa [Recording Mode] nastaví na [Standard], nastavenie pre [Prioritize Rec. Media] sa automaticky prepne, keď sa prepne slot. Ak chcete vykonávať záznam v používanom slote pred prepnutím, znova zvoľte požadovaný slot pomocou [Prioritize Rec. Media].
 • Ak chcete nepretržite zaznamenávať s nastaveniami zvolenými pomocou [Recording Mode] a [Prioritize Rec. Media], nastavte [Auto Switch Media] na [Off].