Volič AF/MF

statický záber, videozáznam

Môžete ľahko prepnúť režim zaostrovania z automatického na manuálne a naopak počas snímania bez zmeny polohy držania fotoaparátu.

  1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] or [Custom Key Setting] → požadované tlačidlo → [AF/MF Selector Hold] alebo [AF/MF Selector Toggle].

Podrobnosti položky ponuky

AF/MF Selector Hold:
Režim zaostrovania sa prepne, pokiaľ je stlačené toto tlačidlo.
AF/MF Selector Toggle:
Režim zaostrovania zostane prepnutý, pokiaľ sa znova nestlačí toto tlačidlo.

Poznámka

  • Funkcia [AF/MF Selector Hold] sa nedá nastaviť na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button] ovládacieho kolieska.