Používanie smartfónu ako diaľkového ovládača

Pomocou Imaging Edge Mobile môžete snímať zábery pri súčasnej kontrole rozsahu snímania fotoaparátu na obrazovke smartfónu. Pripojte fotoaparát a smartfón podľa časti „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany. Podrobnosti o funkciách, ktoré je možné používať zo smartfónu, nájdete na podpornej stránke Imaging Edge Mobile: https://www.sony.net/iem/