Zväčšenie zobrazeného záberu (Enlarge Image)

Umožňuje zväčšenie zobrazeného záberu. Túto funkciu použite na kontrolu zaostrenia záberu atď.

 1. Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť, a potom stlačte tlačidlo (Enlarge Image).
  • Otočením ovládacieho kolieska nastavte mieru priblíženia.Otáčaním predného/zadného ovládača môžete prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci záber a zároveň zachováte mieru priblíženia.
  • Zobrazenie sa priblíži v časti záberu, v ktorej fotoaparát zaostril počas snímania. Ak nie je možné získať informácie o mieste zaostrenia, fotoaparát vykoná priblíženie stredu záberu.
 2. Zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
 3. Stlačením tlačidla MENU alebo stredu ovládacieho kolieska ukončíte zoom pri prehliadaní.

Rada

 • Zobrazený záber je možné zväčšiť aj pomocou MENU.
 • Počiatočné zväčšenie a počiatočnú polohu zväčšených záberov môžete zmeniť voľbou MENU (Playback) → [Magnification][Enlarge Initial Mag.] alebo [Enlarge Initial Position].
 • Záber môžete zväčšiť aj dotykom monitora. Potiahnutím prsta po monitore posuniete zväčšenú polohu. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On].

Poznámka

 • Videozáznamy sa nedajú zväčšiť.