Initial Focus Mag. (statický záber)

statický záber

Nastaví sa počiatočná miera zväčšenia pri použití [Focus Magnifier]. Zvoľte nastavenie, ktoré vám pomôže vytvoriť kompozíciu záberu.

  1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Initial Focus Mag.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Snímanie s pokrytím celého obrazového poľa

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x2.1:
Zobrazí sa 2,1-násobne zväčšený záber.


Snímanie s veľkosťou APS-C/Super 35 mm

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x1.5:
Zobrazí sa 1,5-násobne zväčšený záber.