Zvukové príslušenstvo kompatibilné so sánkami pre rôzne rozhrania

Ak snímate videozáznamy so zvukovým príslušenstvom (predáva sa osobitne) pripojeným k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu, prostredníctvom sánok pre rôzne rozhrania sa zaznamená analógový alebo digitálny zvukový signál.
Ak použijete zvukové príslušenstvo, ktoré podporuje rozhranie digitálneho zvukového signálu, zvukové signály sa budú prenášať v digitálnom formáte. Sprístupní vám širší rozsah kvality zvuku, ako je nasledovný.

  • Záznam zvuku s vysokou kvalitou s menším zhoršením
  • Záznam 4-kanálového alebo 24-bitového zvukového signálu

Možnosť záznamu kvality zvuku sa líši v závislosti od zvukového príslušenstva. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zvukového príslušenstva.

Rada

  • Môžete zmeniť nastavenia zvuku pre zvukové príslušenstvo, ktoré podporuje rozhranie digitálneho zvukového signálu, pomocou [Shoe Audio Set.].

Poznámka

  • Videozáznamy nasnímané s 24-bitovým zvukovým signálom sa nemusia prehrať normálne prostredníctvom zariadení či softvéru nekompatibilných s 24-bitovým zvukovým signálom, čo povedie k neočakávaným vysokým hlasitostiam alebo k výpadkom zvuku.