Montážny adaptér

Pomocou montážneho adaptéra (predáva sa osobitne) môžete pripojiť objektív A-mount (predáva sa osobitne) k tomuto výrobku.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s montážnym adaptérom.

Poznámka

  • Pri určitých objektívoch sa montážny adaptér ani automatické zaostrovanie nemusia dať použiť. Poraďte sa so svojím predajcom výrobkov značky Sony alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Sony ohľadom kompatibilných objektívov.
  • Pri použití objektívu A-mount sa prisvetlenie nedá použiť.
  • Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať prevádzkový zvuk objektívu a výrobku.
    Zvuk môžete vypnúť voľbou MENU (Shooting) → [Audio Recording][Audio Recording][Off].
  • Výrobku to môže trvať dlhý čas, kým zaostrí, alebo môže mať problém so zaostrením, a to v závislosti od použitého objektívu alebo snímaného objektu.