AF On

statický záber, videozáznam

Môžete zaostriť bez stlačenia tlačidla spúšte do polovice. Použijú sa nastavenia pre [Focus Mode].

  1. Počas snímania stlačte tlačidlo AF-ON (Zapnutie automatického zaostrovania).
    • Pri snímaní videozáznamu môžete vykonávať automatické zaostrovanie počas stlačenia tlačidla AF-ON, dokonca aj v režime manuálneho zaostrovania.

Rada

  • Nastavte [AF w/ Shutter] na [Off], keď nechcete vykonávať automatické zaostrovanie pomocou tlačidla spúšte.
  • Nastavte [AF w/ Shutter] a [Pre-AF] na [Off], aby sa vykonalo zaostrenie na konkrétnu vzdialenosť snímania s predpokladanou polohou snímaného objektu.