Add Item

statický záber, videozáznam

Môžete zaregistrovať požadované položky ponuky do (My Menu) v rámci MENU.

  1. MENU (My Menu) → [My Menu Setting][Add Item].
  2. Zvoľte položku, ktorú chcete pridať do (My Menu) pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  3. Zvoľte cieľové miesto pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Rada

  • Pridať môžete maximálne 42 položiek do (My Menu).

Poznámka

  • Nasledujúce položky nie je možné pridať do (My Menu).
    • Akákoľvek položka v rámci MENU (Playback)