AF in Focus Mag.

statický záber

Na snímaný objekt môžete zaostriť presnejšie pomocou automatického zaostrovania zväčšením oblasti, kde chcete zaostriť. Pokiaľ sa zobrazuje zväčšený záber, môžete zaostriť na menšiu oblasť, než je flexibilný bod.

 1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][AF in Focus Mag.][On].
 2. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Focus Magnifier].
 3. Zväčšite záber stlačením stredu multifunkčného voliča a potom upravte polohu stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej časti multifunkčného voliča.
  • Miera zväčšenia sa zmení po každom stlačení stredu.
 4. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Zaostrenie sa dosiahne v bode (značka plus) v strede obrazovky.
 5. Snímajte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.
  • Po snímaní fotoaparát ukončí zväčšené zobrazenie.

Rada

 • Odporúča sa použitie statívu, aby ste mohli presne určiť miesto, ktoré chcete zväčšiť.
 • Môžete skontrolovať výsledok automatického zaostrenia zväčšením zobrazeného záberu. Ak chcete znova nastaviť polohu zaostrenia, nastavte oblasť zaostrovania na zväčšenej obrazovke a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Poznámka

 • Ak zväčšíte oblasť na okraji displeja, fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť.
 • Expozícia a vyváženie bielej farby sa nedajú nastaviť, pokiaľ je zobrazený záber zväčšený.
 • [AF in Focus Mag.] je nedostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Počas snímania videozáznamu
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF].
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Automatic AF] a režim snímania sa nastaví na inú možnosť ako P/A/S/M.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Automatic AF] a [Drive Mode] sa nastaví na [Cont. Shooting].
  • Keď sa používa montážny adaptér (predáva sa osobitne).
 • Pokiaľ je zobrazený záber zväčšený, nasledujúce funkcie budú nedostupné:
  • [Eye AF]
  • [Pre-AF]
  • [Face/Eye Prior. in AF]