Overenie pred snímaním

V tejto časti sú uvedené užitočné nastavenia a funkcie, ktoré by ste mali pri používaní fotoaparátu poznať. Odporúčame, aby ste si tieto nastavenia a funkcie pred použitím fotoaparátu overili.

Z každého nižšie uvedeného názvu položky môžete preskočiť na stranu s vysvetlením príslušných funkcií.

Príprava pamäťovej karty na použitie s týmto fotoaparátom

Voľba pamäťovej karty na záznam

Snímanie s použitím dvoch pamäťových kariet

Zabránenie náhodnému zabudnutiu vložiť pamäťovú kartu

Voľba pamäťovej karty na prehrávanie

Nastavenie možnosti vydávania prevádzkových zvukov fotoaparátu

Resetovanie nastavení snímania alebo resetovanie všetkých nastavení fotoaparátu

Podporné informácie o ILCE-7SM3

Informácie o základných funkciách fotoaparátu spolu s kompatibilnými objektívmi a príslušenstvom nájdete na nasledujúcej webovej stránke. https://www.sony.net/tutorial/ilc/7sm3/