Enlarge Initial Mag.

Nastaví sa počiatočná miera zväčšenia pri prehliadaní zväčšených záberov.

  1. MENU (Playback) → [Magnification][Enlarge Initial Mag.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard. Mag.:
Záber sa zobrazí so štandardným zväčšením.
Previous Mag.:
Záber sa zobrazí s predchádzajúcim zväčšením. Predchádzajúce zväčšenie sa uloží aj po zatvorení obrazovky zväčšeného zobrazenia.