APS-C S35 (Super35mm) Snímanie (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastavenie toho, či sa na snímanie statických záberov použije veľkosť ekvivalentná APS-C a na snímanie videozáznamov veľkosť ekvivalentná Super 35mm. Ak zvolíte [On] alebo [Auto], môžete na tomto výrobku použiť objektív s určenou veľkosťou APS-C.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][ Shooting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Snímanie s veľkosťou ekvivalentnou APS-C alebo s veľkosťou ekvivalentnou Super 35mm.
Keď sa zvolí možnosť [On], zorný uhol sa stane približne 1,5-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.
Auto:
Automaticky sa nastaví rozsah zachytenia podľa objektívu.
Off:
Vždy sa zachytia zábery pomocou obrazového snímača s plným pokrytím obrazového poľa 35 mm.

Poznámka

  • Keď pripojíte objektív kompatibilný s APS-C a nastavíte [ Shooting] na [Off], nemusíte dosiahnuť požadované výsledky snímania.
  • Pri snímaní videozáznamov 4K sa [ Shooting] deaktivuje a uzamkne na [Off].