Pripojenie fotoaparátu k počítaču

 1. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
 2. Zapnite fotoaparát a počítač.
 3. (Setup)[USB] → Nastavte [USB Connection] na [Mass Storage].
 4. Pripojte konektor USB Type-C na fotoaparáte k počítaču pomocou USB kábla.
  • Pri prvom pripojení fotoaparátu k počítaču sa môže proces rozpoznávania fotoaparátu spustiť v počítači automaticky. Počkajte, kým sa tento proces nedokončí.
  • Ak pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla, keď je [USB Power Supply] nastavené na [On], napájanie sa bude privádzať z počítača. (Východiskové nastavenie: [On])
  • Použite USB kábel (je súčasťou dodávky) alebo štandardný USB kábel.
  • Použite počítač kompatibilný so SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2) a USB kábel (je súčasťou dodávky) na dosiahnutie komunikácie s vyššou rýchlosťou.

Poznámka

 • Nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte počítač a ani ho neaktivujte z kľudového režimu, keď je medzi počítačom a fotoaparátom zriadené USB pripojenie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača, alebo jeho aktiváciou z kľudového režimu odpojte fotoaparát od počítača.