Automatické otáčanie zaznamenaných záberov (Display Rotation)

Zvolí sa orientácia pri zobrazovaní zaznamenaných záberov.

  1. MENU(Playback) → [Playback Option][Display Rotation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Keď otočíte fotoaparát, fotoaparát rozpozná vertikálny a horizontálny smer a zobrazí prehliadaný záber podľa orientácie.
Manual:
Zábery nasnímané vertikálne sa zobrazia vertikálne. Ak ste nastavili orientáciu záberu pomocou funkcie [Rotate], záber sa podľa toho zobrazí.
Off:
Zábery sa vždy zobrazia horizontálne.

Poznámka

  • Videozáznamy nasnímané vertikálne sa na displeji alebo v hľadáčiku fotoaparátu počas prehrávania videozáznamov prehrajú horizontálne.