Funkcia zoomu dostupné s týmto výrobkom

Funkcia zoomu tohto výrobku poskytuje zoom s vyššou mierou zväčšenia kombináciou rôznych funkcií zoomu. Ikona zobrazená na displeji sa mení podľa zvolenej funkcie zoomu.

Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu:

Vyobrazenie lišty pruhového indikátora zoomu

Keď je pripojený iný objektív ako s motorovým nastavením zoomu:

Vyobrazenie lišty pruhového indikátora zoomu

 1. Rozsah optického zoomu
  Priblíženie záberov v rozsahu zoomu objektívu.
  Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, zobrazí sa pruhový indikátor rozsahu optického zoomu.
  Keď je pripojený iný objektív ako s motorovým nastavením zoomu, posuvný ovládač zoomu sa uzamkne v ľavej koncovej polohe pruhového indikátora zoomu, zatiaľ čo poloha priblíženia bude v rozsahu optického zoomu. Zväčšenie sa zobrazí ako „×1.0“. Ak sa [Zoom Range] nastaví na [Optical zoom only], posuvný ovládač zoomu sa nezobrazí.

 2. Rozsah inteligentného zoomu ()
  Priblíženie záberov bez spôsobenia zhoršenia pôvodnej kvality čiastočným orezaním záberu (len vtedy, keď je [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] nastavené na [M] alebo [S]).

 3. Rozsah zoomu Clear Image ()

  Priblíženie záberov pomocou ich spracovania s menším zhoršením kvality.

  Keď nastavíte [Zoom Range] na [Clear Image Zoom] alebo [Digital Zoom], môžete použiť túto funkciu priblíženia.

 4. Rozsah digitálneho zoomu ()

  Zväčšiť zábery je možné pomocou spracovania obrazu.

  Keď nastavíte [Zoom Range] na [Digital Zoom], môžete použiť túto funkciu priblíženia.

Rada

 • Východiskové nastavenie pre [Zoom Range] je [Optical zoom only].
 • Predvolené nastavenie pre [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je [L]. Ak chcete použiť funkciu inteligentného zoomu, zmeňte [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] na [M] alebo [S].
 • Ak s namontovaným objektívom s motorovým nastavením zoomu zväčšíte záber za rozsah optického zoomu, fotoaparát sa automaticky prepne do funkcie Clear Image Zoom alebo do digitálneho zoomu.

Poznámka

 • Funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom a Digital Zoom nie sú dostupné pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • [File Format] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
  • [Rec Frame Rate] je nastavené na [120p]/[100p].
  • Počas spomaleného/zrýchleného snímania s [Frame Rate] nastavenou na [240fps]/[200fps] alebo [120fps]/[100fps]
 • Funkcia inteligentného zoomu sa nedá použiť pri videozáznamoch.
 • Keď používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie [Focus Area] sa deaktivuje a zaostrovací rámček sa zobrazí bodkovanou čiarou. Automatické zaostrovanie bude pracovať s prioritou na stredovú oblasť a jej okolie.
 • Keď použijete funkciu Smart Zoom, Clear Image Zoom alebo Digital Zoom, [Metering Mode] sa uzamkne na [Multi].
 • Pri použití funkcie Smart Zoom, Clear Image Zoom alebo Digital Zoom nie sú dostupné nasledujúce funkcie:
  • Face/Eye Prior. in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Funkcia sledovania
 • Ak chcete použiť inú funkciu zoomu ako optický zoom pre videozáznamy, priraďte [Zoom] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting].