Self-timer(Single)

statický záber

Nasníma sa záber pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte. Použite 5-sekundovú/10-sekundovú samospúšť, keď sa chystáte byť na zábere a 2-sekundovú samospúšť použite na zníženie chvenia fotoaparátu spôsobeného stlačením tlačidla spúšte.

 1. Stlačte / (Drive Mode) na ovládacom koliesku → [Self-timer(Single)].
  • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
 2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.
  Kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a záber sa zhotoví po uplynutí určeného počtu sekúnd.

Podrobnosti položky ponuky

Tento režim určuje počet sekúnd do zhotovenia záberu po stlačení tlačidla spúšte.

Self-timer(Single): 10 sec
Self-timer(Single): 5 sec
Self-timer(Single): 2 sec

Rada

 • Opätovným stlačením tlačidla spúšte alebo stlačením / (Drive Mode) na ovládacom koliesku zastavíte odpočítavanie samospúšte.
 • Stlačením / (Drive Mode) na ovládacom koliesku a voľbou (Single Shooting) zrušíte samospúšť.
 • Nastavením [Audio signals] na [Off] vypnete zvukovú signalizáciu počas odpočítavania samospúšte.
 • Ak chcete použiť samospúšť v režime stupňovania, zvoľte režim stupňovania v rámci režimu činnosti a potom zvoľte MENU (Shooting) → [Drive Mode][Bracket Settings][Selftimer during Bracket].