Display Media Info. (statický záber/videozáznam)

Zobrazí sa počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať, a zostávajúci záznamový čas videozáznamov na pamäťovej karte.

  1. MENU (Shooting) → [Media][Display Media Info.] → požadovaný slot na pamäťovú kartu.