Touch Panel/Pad

statický záber, videozáznam

Dotykové úkony pri snímaní pomocou monitora sa nazývajú „úkony dotykového panela“, pričom dotykové úkony pri snímaní pomocou hľadáčika sa nazývajú „úkony dotykovej plochy“. Môžete zvoliť to, či sa aktivujú úkony dotykového panela alebo úkony dotykovej plochy.

  1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Panel/Pad] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Both Valid:
Aktivujú sa úkony dotykového panela pri snímaní pomocou monitora aj úkony dotykovej plochy pri snímaní pomocou hľadáčika.
Touch Panel Only:
Aktivujú sa len úkony dotykového panela pri snímaní pomocou monitora.
Touch Pad Only:
Aktivujú sa len úkony dotykovej plochy pri snímaní pomocou hľadáčika.