Focus Hold

statický záber, videozáznam

Uzamkne sa zaostrenie počas stlačenia tlačidla, ktorému bola priradená funkcia podržania zaostrenia.

  1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting] → priraďte funkciu [Focus Hold] požadovanému tlačidlu.
  2. Zaostrite a stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [Focus Hold].
  3. Stlačte tlačidlo spúšte, kým držíte dané tlačidlo stlačené.