Pripojenie fotoaparátu a smartfónu pomocou QR Code

Svoj smartfón môžete pripojiť k fotoaparátu pomocou QR Code. Pripojenie k fotoaparátu je možné vykonať pomocou rovnakého úkonu na ktoromkoľvek smartfóne so systémom Android, zariadení iPhone alebo iPad.


Na pripojenie fotoaparátu a vášho smartfónu sa vyžaduje Imaging Edge Mobile. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Imaging Edge Mobile z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia Imaging Edge Mobile nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu. Podrobnosti o Imaging Edge Mobile nájdete na podpornej stránke (https://www.sony.net/iem/).

 1. Zobrazte obrazovku QR code na fotoaparáte.
  Keď sa smartfón použije ako diaľkový ovládač:

  MENU → (Network)[Transfer/Remote][Ctrl w/ Smartphone] → Vykonajte nasledujúce úkony.

  • Nastavte [Ctrl w/ Smartphone] na [On].
  • Vykonajte [Connection].

  Keď sa prenášajú zábery do smartfónu:

  MENU → (Network)[Transfer/Remote][Send to Smartphone][Select on This Device] → Zvoľte zábery na prenos.
  Ak chcete zvoliť zábery v smartfóne, vyberte [Select on Smartphone].

 2. Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartfóne a zvoľte [Connect with a new camera].
 3. Naskenujte QR Code zobrazený vo fotoaparáte počas zobrazenia obrazovky [Connect using the camera QR Code] v smartfóne.
  Po načítaní QR Code sa hlásenie [Connect with the camera?] zobrazí na obrazovke smartfónu.
 4. Zvoľte [OK] na obrazovke smartfónu.
  Smartfón je pripojený k fotoaparátu.

Rada

 • Po načítaní QR Code sa SSID (DIRECT-xxxx) a heslo fotoaparátu zaregistrujú v smartfóne. Neskôr to umožní ľahké pripojenie smartfónu k fotoaparátu prostredníctvom Wi-Fi voľbou fotoaparátu zo zoznamu fotoaparátov v Imaging Edge Mobile. (Vopred nastavte [Ctrl w/ Smartphone] na [On].)

Poznámka

 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.
 • Ak sa smartfón nedá pripojiť k fotoaparátu pomocou funkcie NFC alebo QR Code, použite SSID a heslo.