Touch Pad Settings

statický záber, videozáznam

Môžete upraviť nastavenia týkajúce sa úkonov dotykovej plochy počas snímania s hľadáčikom.

  1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Pad Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Operation in Vertical Orientation :
Nastavenie možnosti aktivácie úkonov dotykovej plochy počas snímania s vertikálnou orientáciou hľadáčika. Môžete zabrániť chybným úkonom počas snímania s vertikálnou orientáciou spôsobeným nosom atď. dotýkajúcim sa monitora.
Touch Position Mode:
Nastavenie možnosti posuvu rámčeka zaostrovania do polohy dotyku na displeji ([Absolute Position]) alebo posuvu rámčeka zaostrovania do požadovanej polohy na základe smeru posuvu a veľkosti pohybu ([Relative Position]).
Operation Area:
Nastaví sa oblasť, ktorá sa má použiť pre úkony dotykovej plochy. Obmedzenie oblasti používania môže zabrániť nesprávnym úkonom spôsobeným nosom atď. dotýkajúcim sa monitora.

Informácie o režime umiestnenia dotyku

Voľba [Absolute Position] umožňuje posunúť rámček zaostrovania do vzdialenej polohy rýchlejšie, pretože môžete priamo určiť polohu rámčeka zaostrovania pomocou dotykových úkonov.

Voľba [Relative Position] umožňuje používať dotykovú plochu na najdostupnejšom mieste bez nutnosti posúvania prsta po širokej oblasti.

Rada

  • Pri dotykových úkonoch, keď je [Touch Position Mode] nastavené na [Absolute Position], sa bude oblasť nastavená v [Operation Area] považovať za celú obrazovku.