Počet záberov, ktoré je možné nasnímať

Keď vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, na displeji sa zobrazí počet záberov, ktoré je možné nasnímať (pokiaľ budete pokračovať v snímaní s aktuálnymi nastaveniami).

Poznámka

  • Keď hodnota „0“ (počet záberov, ktoré je možné zaznamenať) bliká oranžovou farbou, znamená to, že pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte zábery z aktuálnej pamäťovej karty.
  • Keď „NO CARD“ bliká oranžovou farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.
  • Ak sa zobrazí ikona (Výstraha) alebo ikona (Porucha), na pamäťovej karte je niečo nesprávne. Pamäťovú kartu vymeňte za inú.

Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu

V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet záberov, ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto fotoaparáte.

Zobrazené čísla odrážajú nasledujúce podmienky:

  • Používanie pamäťovej karty Sony
  • [Aspect Ratio] je nastavený na [3:2] a [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je nastavená na [L: 12M]. *1


Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.

(Jednotky: zábery)

JPEG Quality/HEIF Quality/ File Format Pamäťová karta SD Pamäťová karta CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Standard 15000 30000 17000 35000
JPEG Fine 11000 22000 12000 25000
JPEG Extra fine 6000 12000 7000 14000
HEIF Standard 21000 43000 25000 48000
HEIF Fine 16000 33000 19000 38000
HEIF Extra fine 12000 24000 13000 28000
RAW & JPEG (Komprimované RAW)*2 2600 5300 3000 6100
RAW & HEIF (Komprimované RAW)*2 2800 5700 3300 6700
RAW (Komprimované RAW) 3500 7000 4100 8100
RAW & JPEG (Nekomprimované RAW)*2 1600 3200 1800 3800
RAW & HEIF (Nekomprimované RAW)*2 1700 3400 1900 4000
RAW (Nekomprimované RAW) 1900 3800 2200 4400

*1Keď sa [Aspect Ratio] nastaví na inú možnosť ako [3:2], môžete zaznamenať viac záberov, ako je uvedené v tabuľke vyššie. (okrem prípadu, keď sa zvolí [RAW])

*2Kvalita obrazu JPEG, keď sa zvolí [RAW & JPEG]: [Fine]
Kvalita obrazu HEIF, keď sa zvolí [RAW & HEIF]: [Fine]

Poznámka

  • Aj keď je počet záberov, ktoré je možné nasnímať, vyšší ako 9999 záberov, zobrazí sa „9999“.