Priradenie často používaných funkcií tlačidlám (Custom Key Setting)

statický záber, videozáznam

Funkciu používateľského tlačidla môžete použiť na priradenie funkcií, ktoré používate najčastejšie, k ľahko ovládateľným tlačidlám. To vám umožní preskočiť proces voľby položiek z MENU, takže budete môcť rýchlejšie vyvolávať funkcie.


Môžete osobitne priradiť funkcie používateľským tlačidlám pre režim snímania statických záberov, režim snímania videozáznamov a režim prehrávania.

 • Funkcie s možnosťou priradenia sa menia v závislosti od tlačidiel.


Funkcie môžete priradiť nasledujúcim tlačidlám.

Vyobrazenie tlačidiel, ktorým môžete priradiť požadované funkcie

 1. AF-ON Button
 2. Custom Button 1
 3. Custom Button 3
 4. Custom Button 2
 5. MOVIE Button
 6. AEL Button
 7. Center Button
 8. Control Wheel/Left Button/Right Button/Down Button
 9. Custom Button 4
 10. Multi-Slc Center Btn
 11. Fn/Button


Podrobnosti nastavení používateľských tlačidiel nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7sm3/l/custom.php


V nasledujúcej časti je uvedený postup na priradenie funkcie [Eye AF] tlačidlu AEL.

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting].
  • Ak chcete priradiť funkciu na vyvolanie počas snímania videozáznamov, zvoľte [Custom Key Setting]. Ak chcete priradiť funkciu na vyvolanie počas prezerania záberov, zvoľte [Custom Key Setting].
 2. Prejdite na obrazovku [Rear1] pomocou hornej/dolnej strany ovládacieho kolieska. Potom zvoľte [AEL Button] a stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Zvoľte [Eye AF] pomocou hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
  • Ak stlačíte tlačidlo AEL v režime snímania statických záberov a rozpoznajú sa oči, aktivuje sa [Eye AF] a fotoaparát zaostrí na oči. Snímajte zábery počas podržania stlačeného tlačidla AEL.

Rada

 • Funkcie snímania môžete priradiť aj tlačidlu pridržania zaostrenia na objektíve. Niektoré objektívy však nie sú vybavené tlačidlom pridržania zaostrenia.