Bočné strany

Vyobrazenie fotoaparátu pri pohľade zboku

Vyobrazenie fotoaparátu pri pohľade zboku

 1. Konektor HDMI typu A
 2. Reproduktor
 3. Konektor (Mikrofón)

  Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón automaticky vypne. Keď je typ externého mikrofónu s napájaním po zasunutí, napájanie mikrofónu sa bude privádzať z fotoaparátu.

 4. Konektor (Slúchadlá)
 5. Kontrolka nabíjania
 6. Multi/Micro USB koncovka*

  Tento konektor podporuje zariadenia kompatibilné s Micro USB.

 7. Konektor USB Type-C
 8. Háčiky na remienok na rameno

  Pripevnite oba konce popruhu k fotoaparátu.

 9. (Značka N)
  • Táto značka ukazuje dotykový bod na pripojenie fotoaparátu a smartfónu kompatibilného s funkciou NFC.

  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.
 10. SLOT 1 (Slot na pamäťovú kartu 1)
 11. SLOT 2 (Slot na pamäťovú kartu 2)

* Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve Multi/Micro USB koncovky nájdete na webovej stránke Sony, alebo ich získate od svojho predajcu výrobkov značky Sony či miestneho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony.

Poznámky týkajúce sa USB koncoviek

Na komunikáciu prostredníctvom USB môžete používať koncovku USB Type-C alebo Multi/Micro USB koncovku. Komunikáciu prostredníctvom USB však nie je možné vykonávať súčasne s oboma koncovkami. Na napájanie a nabíjanie akumulátora použite konektor USB Type-C.

 • Môžete použiť príslušenstvo pre Multi/Micro USB koncovku, ako je diaľkový ovládač (predáva sa osobitne), počas privádzania napájania alebo vykonávania diaľkovo ovládaného snímania prostredníctvom počítača pomocou koncovky USB Type-C.


Poznámky týkajúce sa krytu konektorov

Pred použitím sa uistite, že je kryt konektorov zatvorený.


Poznámky týkajúce sa chrániča kábla

Použite chránič kábla na zabránenie odpojeniu kábla pri snímaní záberov pomocou pripojeného kábla.


Spôsob pripojenia chrániča kábla

 1. Otvorte kryt konektora HDMI, kryt konektora na slúchadlá a kryt konektora USB.
 2. Založte háčik (A) chrániča kábla do zárezu (B) pod Multi/Micro USB koncovkou a potlačte ho nadol tak, aby sa neoddelil a potom ho pripojte tak, aby zakrýval povrch konektorov zariadenia.
 3. Zatlačte upevňovaciu skrutku (C) a jej otočením zaistite chránič kábla.

  Vyobrazenie spôsobu pripojenia chrániča kábla

 4. Zasuňte kábel do niektorého z konektorov.
 5. Zasuňte kábel do upínacej časti a potom zaistite kábel pomocou otočného upevňovacieho prvku (D).

  Vyobrazenie spôsobu zaistenia kábla


Spôsob odstránenia chrániča kábla

Povoľte upevňovaciu skrutku a potom odstráňte chránič kábla.