Pixel Mapping

Obrazový snímač môžete optimalizovať manuálne (mapovanie pixelov). Ak sa [Auto Pixel Mapping] nastaví na [Off], pravidelne vykonávajte [Pixel Mapping] podľa nasledujúceho postupu. Odporúčame vykonať tento úkon raz za tri dni.

  1. MENU (Setup) → [Setup Option] → zvoľte [Pixel Mapping].
  2. Zvoľte [OK] na obrazovke potvrdenia.

    Vykoná sa mapovanie pixelov.

    • Počas mapovania pixelov sa fotoaparát nedá ovládať.
    • Po dokončení mapovania pixelov sa fotoaparát reštartuje.

Rada

  • Ak uvidíte jasné body na zaznamenanom zábere na monitore fotoaparátu, ihneď vykonajte [Pixel Mapping].

Poznámka

  • Mapovanie pixelov sa nedá vykonať, keď je akumulátor takmer vybitý.