Face Memory

statický záber

Nastavia sa osobné údaje tváre. Ak vopred zaregistrujete tváre, tento výrobok dokáže zaostriť na zaregistrovanú tvár ako prioritnú.

Zaregistrovať je možné maximálne osem tvárí.

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Face Memory] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

New Registration:
Nasnímajú a zaregistrujú sa tváre.
Order Exchanging:
Keď sa zaregistrujú viaceré tváre, je možné zmeniť poradie priority zaregistrovaných tvárí.
Delete:
Zaregistrované tváre sa postupne po jednej odstránia.
Delete All:
Zaregistrované tváre sa odstránia naraz.

Poznámka

  • Pri vykonávaní [New Registration] nasnímajte tvár spredu na jasne osvetlenom mieste. Tvár sa nemusí zaregistrovať správne, ak je zakrytá klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi, atď.
  • Aj keď vykonáte [Delete], údaje zaregistrovanej tváre zostanú v tomto výrobku. Ak chcete vymazať údaje zaregistrovaných tvárí z tohto výrobku, zvoľte [Delete All].