Audio signals

Voľba toho, či výrobok bude alebo nebude vydávať zvukovú signalizáciu.

  1. MENU (Setup) → [Sound Option][Audio signals] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zvuky sa ozývajú, napríklad, po dosiahnutí zaostrenia stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Off:
Zvuky sa neozývajú.

Rada

  • Keď sa [Silent Mode] nastaví na [On], [Audio signals] sa uzamkne na [Off].

Poznámka

  • Ak je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF], fotoaparát po zaostrení na objekt nevydá zvukovú signalizáciu.