Výstražné hlásenia

Set Area/Date/Time.

 • Nastavte oblasť, dátum a čas. Ak sa výrobok dlho nepoužíval, nabite vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu.

Power insufficient.

 • Funkcia kopírovania záberov ani funkcia čistenia obrazového snímača nebudú fungovať, pretože akumulátor je takmer vybitý. Nabite batériu alebo priveďte napájanie pripojením fotoaparátu k počítaču atď.

Unable to use memory card. Format?

 • Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súborov bol upravený. Zvoľte [Enter] a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete znova používať, avšak všetky predchádzajúce údaje na pamäťovej karte sú vymazané. Formátovanie môže istý čas trvať. Ak sa hlásenie aj naďalej zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu.

Memory Card Error

 • Vložená je nekompatibilná pamäťová karta.
 • Formátovanie zlyhalo. Znova naformátujte pamäťovú kartu.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.

 • Vložená je nekompatibilná pamäťová karta.
 • Pamäťová karta je poškodená.
 • Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.

Memory card locked.

 • Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu alebo prepínačom ochrany proti vymazaniu a tento prepínač je nastavený do polohy uzamknutia LOCK. Prepnite tento prepínač do polohy záznamu.

Cannot open the shutter since the memory card is not inserted.

 • V slote na pamäťovú kartu zvolenom v [Prioritize Rec. Media] nie je vložená žiadna pamäťová karta.
 • Ak chcete spustiť uzávierku bez vloženia pamäťovej karty do fotoaparátu, nastavte [Release w/o Card] na [Enable]. V tomto prípade sa zábery neuložia.

This memory card may not be capable of recording and playing normally.

 • Vložená je nekompatibilná pamäťová karta.

Processing...

 • Pri vykonávaní redukcie šumu dochádza k procesu redukcie. Počas procesu redukcie sa nedá vykonávať žiadne ďalšie snímanie.

Unable to display.

 • Zábery nasnímané inými výrobkami ani zábery upravené v počítači sa nemusia zobraziť.
 • Spracovanie v počítači, ako je vymazanie obrazových súborov, môže spôsobiť nezrovnalosti v obrazových databázových súboroch. Opravte obrazové databázové súbory.

Check that a lens is mounted. For an unsupported lens, set "Release w/o Lens" in the menu to "Enable".

 • Objektív nie je pripojený správne, alebo nie je vôbec pripojený. Ak sa po pripojení objektívu zobrazí toto hlásenie, znova pripojte objektív. Ak sa toto hlásenie zobrazuje často, skontrolujte, či nie sú znečistené kontakty objektívu a výrobku.
 • Pri pripájaní výrobku k astronomickému teleskopu alebo podobnému prístroju alebo pri použití nepodporovaného objektívu, nastavte [Release w/o Lens] na [Enable].

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Teplota výrobku sa zvýšila, pretože ste nepretržite snímali. Vypnite napájanie a nechajte výrobok vychladnúť a počkajte, kým nebude výrobok znova pripravený na snímanie.

(Výstraha prehriatia)

 • Dlhodobo ste snímali zábery, teplota výrobku sa zvýšila.

(Chyba databázového súboru)

 • Počet záberov prekročil množstvo, pre ktoré je výrobok schopný vykonávať správu dátumov v databázovom súbore.

(Chyba databázového súboru)

 • Nie je možná registrácia do databázového súboru. Preneste všetky zábery do počítača a obnovte pamäťovú kartu.

Image DataBase File error

 • Niečo nie je v poriadku v obrazovom databázovom súbore. Zvoľte MENU(Shooting) → [Media][Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

 • Vyberte a potom znova vložte akumulátor. Ak sa toto hlásenie objavuje často, obráťte sa na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

Image Database File error. Recover?

 • Videozáznam nie je možné zaznamenať a prehrať, pretože je poškodený obrazový databázový súbor. Obnovte obrazový databázový súbor podľa pokynov na obrazovke.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

 • Zábery nasnímané inými výrobkami sa nemusia dať zväčšiť alebo otočiť.

Cannot create more folders.

 • Prvé tri číslice priečinka na pamäťovej karte sú „999“. V tomto fotoaparáte už nie je možné vytvárať ďalšie priečinky.