Red Eye Reduction

statický záber

Pri použití blesku sa blesk odpáli dvakrát alebo viackrát pred snímaním, aby sa redukoval efekt červených očí.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Flash][Red Eye Reduction] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Blesk sa vždy odpáli, aby sa redukoval efekt červených očí.
Off:
Redukcia efektu červených očí sa nepoužije.

Poznámka

  • Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadované účinky. Závisí to od individuálnych rozdielov a podmienok, ako sú napríklad vzdialenosť od snímanej osoby, alebo či snímaná osoba pozerá alebo nepozerá na stroboskopický predzáblesk.