Použitie tlačidla DISP (Nastavenie zobrazenia)

Stlačením tlačidla DISP (Nastavenie zobrazenia) môžete zmeniť obsah zobrazený na obrazovke počas snímania a prehrávania. Zobrazenie sa prepne po každom stlačení tlačidla DISP. Zobrazenie v hľadáčiku a zobrazenie na monitore pre snímanie sa dajú nastaviť osobitne.

Rada

 • Monitor je možné vypnúť pomocou tlačidla DISP. Pridajte značku označenia k [Monitor Off] v rámci MENU (Setup) → [Operation Customize][DISP (Screen Disp) Set][Monitor].

Počas snímania (Monitor)

Display All Info.No Disp. Info.HistogramLevelFor viewfinderDisplay All Info.


Počas snímania (Hľadáčik)

LevelNo Disp. Info.HistogramLevel

 • Ak chcete prepnúť informácie zobrazené v hľadáčiku, stlačte tlačidlo DISP počas pozerania do hľadáčika.


Počas prehrávania (Monitor/Hľadáčik)

Informácie o zobrazení → HistogramNo Disp. Info. → Informácie o zobrazení

 • Ak záber obsahuje preexponovanú alebo podexponovanú oblasť, zodpovedajúca časť bude blikať na zobrazení histogramu (upozornenie na preexponované/podexponované oblasti).
 • Nastavenia prehrávania sa použijú aj v [Auto Review].


Poznámka

 • Zobrazený obsah a jeho poloha uvedená na obrázku slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť.
 • Pri východiskových nastaveniach sa nezobrazí nasledovné.
  • Monitor Off
  • Display All Info. (pri použití hľadáčika)
 • V režimoch snímania videozáznamu sa [For viewfinder] nedá zobraziť. Ak sa zobrazenie monitora nastaví na [For viewfinder], zobrazenie sa prepne na všetky informácie, keď sa spustí snímanie videozáznamu.