Používanie tlačidla AF-ON

Môžete použiť tlačidlo AF-ON na úpravu zaostrenia bez stlačenia tlačidla spúšte do polovice (funkcia [AF On]) v nasledujúcich prípadoch:

  • Keď chcete zaostriť na konkrétnu vzdialenosť snímania s predpokladanou polohou snímaného objektu.
  • Keď chcete zaostriť a spustiť uzávierku osobitne.