Silent Mode Settings (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa tichého režimu, ktorý umožňuje snímať bez zvukov uzávierky či elektroniky. Môžete tiež nastaviť možnosť zmeny nastavení ďalších funkcií, ktoré spôsobujú vydávanie zvuku fotoaparátu, keď je fotoaparát nastavený do tichého režimu.

 1. MENU (Shooting) → [Shutter/Silent][Silent Mode Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Silent Mode:
Nastavenie možnosti snímania bez zvukov uzávierky alebo elektroniky. ([On]/[Off])
Pri nastavení na [On], sa [Shutter Type] a [Shutter Type in Interval] uzamknú na [Electronic Shutter] a [Audio signals] sa uzamkne na [Off].
Target Function Settings:
Nastavenie možnosti súčasnej zmeny nastavení ďalších funkcií, ktoré spôsobujú vydávanie zvuku fotoaparátu, keď je fotoaparát nastavený do tichého režimu. ([Aperture Drive in AF]/[Auto Pixel Mapping])
Ak zvolíte [Not Target], hodnoty nastavení pre každú funkciu sa zachovajú aj v tichom režime.

Poznámka

 • Funkciu [Silent Mode] používajte na svoju vlastnú zodpovednosť, pričom vezmite do úvahy právo na súkromie a ochranu tváre danej osoby.
 • Aj keď sa nastaví [Silent Mode] na [On], nebude úplne nehlučné.
 • Aj keď sa nastaví [Silent Mode] na [On], bude sa ozývať prevádzkový zvuk clony a zaostrovania.
 • Ak sa [Auto Pixel Mapping] nastaví na [On], občas sa môžu ozvať zvuky uzávierky, keď sa vypne napájanie. Nie je to porucha.
 • Môže sa vyskytnúť skreslenie obrazu spôsobené pohybom objektu alebo fotoaparátu.
 • Ak snímate zábery pri okamžitom osvetlení alebo blikajúcich svetlách, ako je, napríklad svetlo blesku z iných fotoaparátov alebo žiarivkové osvetlenie, na zábere sa môže vyskytnúť efekt prúžkovania.
 • Aj keď sa [Silent Mode] nastaví na [On], môžu sa ozvať zvuky uzávierky, keď zaregistrujete tvár pomocou [Face Memory].
 • Keď sa [Silent Mode] nastaví na [On], nasledujúce funkcie budú nedostupné:
  • Snímanie s bleskom
  • Long Exposure NR
  • e-Front Curtain Shut.
  • Snímanie v režime BULB