Play Speed for Interval

Nastaví sa rýchlosť prehrávania statických záberov počas [Cont. Play for Interval].
  1. MENU (Playback) → [Viewing][Play Speed for Interval] → požadované nastavenie.

Rada

  • Rýchlosť prehrávania je možné zmeniť aj otočením predného/zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska počas [Cont. Play for Interval].