Finder Frame Rate (statický záber)

Pohyby snímaného objektu sa zobrazia plynulejšie nastavením snímkovej frekvencie hľadáčika počas snímania statických záberov. Táto funkcia je výhodná pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu.

 1. MENU (Setup) → [Finder/Monitor][Finder Frame Rate] → požadované nastavenie.
  • Túto funkciu je možné priradiť tlačidlu podľa vášho výberu pomocou [Custom Key Setting].

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
V hľadáčiku sa zobrazí snímaný objekt s normálnou snímkovou frekvenciou.
High:
V hľadáčiku sa zobrazia pohyby snímaného objektu plynulejšie.

Poznámka

 • Keď sa [Finder Frame Rate] nastaví na [High], rozlíšenie hľadáčika sa zníži.
 • Aj keď sa [Finder Frame Rate] nastaví na [High], toto nastavenie sa môže automaticky prepnúť na [Standard] v závislosti od teploty prostredia snímania a podmienok snímania.
 • [Finder Frame Rate] sa uzamkne na [Standard] v nasledujúcich situáciách:
  • Počas prehrávania
  • Počas pripojenia HDMI
  • Keď je teplota vnútri tela fotoaparátu vysoká