Exposure step (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Môžete upraviť prírastok nastavenia hodnôt rýchlosti uzávierky, clony a korekcie expozície.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure Comp.][Exposure step] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

0.5EV / 0.3EV

Poznámka

  • Aj keď nastavíte [Exposure step] na [0.5EV], hodnota expozície nastavená pomocou ovládača korekcie expozície sa bude meniť v krokoch po 0,3 EV.