Dial Ev Comp

statický záber, videozáznam

Môžete nastaviť expozíciu pomocou predného ovládača alebo zadného ovládača, keď je ovládač korekcie expozície nastavený na „0“. Expozíciu je možné nastaviť v rozsahu od -5,0 EV do +5,0 EV.

  1. Ovládač korekcie expozície nastavte na „0“.
  2. MENU (Setup) → [Dial Customize][Dial Ev Comp] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Korekcia expozície sa pomocou predného ani zadného ovládača neaktivuje.
Front dial / Rear dial:
Umožňuje korekciu expozície pomocou predného alebo zadného ovládača.

Poznámka

  • Keď je korekcia expozície priradená prednému alebo zadnému ovládaču, akákoľvek funkcia, ktorá bola predtým priradená danému ovládaču, sa znova priradí inému ovládaču.
  • Nastavenia ovládača korekcie expozície budú mať prednosť pred [Exposure Comp.] v MENU či nastaveniami expozície pomocou predného alebo zadného ovládača.