Zoznam ikon na monitore

Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázkoch slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočných zobrazení môžu líšiť.

Popisy sú uvedené pod zobrazením ikon.

Ikony na obrazovke snímania

Režim monitora

Vyobrazenie obrazovky v režime monitora

Režim hľadáčika

Vyobrazenie obrazovky v režime hľadáčika

 1. Režim snímania/Rozpoznanie scén
  P P* A S M
  Režim snímania
  Číslo registra
  Ikony rozpoznania scén
 2. Nastavenia fotoaparátu
  * * * * * * * * NO CARD
  Stav pamäťovej karty

  *Pri snímaní vo formáte HEIF sa bude zobrazovať ikona HEIF.

  100/1h30m
  Zostávajúci počet záberov, ktoré je možné nasnímať/Dostupný záznamový čas videozáznamov
  Zápis dát / Počet zostávajúcich záberov na zápis
  Zobrazovací pomer statických záberov
  12M / 11M / 10M / 8.0M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2.0M / 1.3M / 1.1M / 0.8M
  Veľkosť záberu statických záberov
  RAW
  Záznam záberov vo formáte RAW (komprimované/nekomprimované)
  J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD
  JPEG Quality / HEIF Quality
  4:2:2
  Vzorkovanie farieb HEIF
  XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD
  Formát súborov videozáznamov
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Snímková frekvencia videozáznamov
  Nastavenie snímania videozáznamov
  Proxy Recording
  4:2:2 10bit/4:2:0 10bit/4:2:0 8bit
  Vzorkovanie farieb a bitová hĺbka videozáznamov
  240fps 200fps 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 15fps 12fps 8fps 6fps 4fps 3fps 2fps 1fps
  Rýchlosť snímania pre spomalené/zrýchlené snímanie
  Prebieha nabíjanie blesku
  Setting Effect OFF
  Účinok expozície (len nastavenie expozície)
  AF Illuminator
  Zistilo sa blikanie
  NFC aktívne
  Vypnutie/zapnutie SteadyShot, Výstraha chvenia fotoaparátu
  Ohnisková vzdialenosť SteadyShot/Výstraha chvenia fotoaparátu
  Optical zoom only /Clear Image Zoom/Digital Zoom
  Diaľkové ovládanie z počítača
  Bright Monitoring
  Tichý režim
  Diaľkový ovládač
  Funkcia FTP/stav prenosu FTP
  Pripojené k Wi-Fi/odpojené od Wi-Fi
  Pripojené k sieti LAN/odpojené od siete LAN (pri použití prevodného adaptéra USB-LAN)
  Žiadny záznam zvuku videozáznamov
  Wind Noise Reduct.
  Zápis informácií o autorských právach [On]
  Zápis informácií o IPTC [On]
  Gamma Disp. Assist Typ.
  Dotyková funkcia v režime snímania (dotykové zaostrovanie/dotykové sledovanie/vypnutie)
  Focus Cancel
  Tracking Cancel
  Spot Focus
  Vykonávanie [Spot Focus]
  Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je dostupné/Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné
  Pripojené k smartfónu / Nepripojené k smartfónu
  Získanie informácií o polohe/Informácie o polohe nie je možné získať
  Airplane Mode
  Výstraha prehriatia
  Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
 3. Batéria
  Stav batérie
  Výstraha stavu batérie
  Napájanie USB
 4. Nastavenia snímania
  Drive Mode
  Flash Mode/Wireless Flash/Red Eye Reduction
  ±0.0
  Flash Comp.
  Režim zaostrovania
  Oblasť zaostrovania
  Formát súboru
  Režim merania
  7500K A5 G5
  Vyváženie bielej farby (automatický režim, predvolené nastavenie, automatický režim snímania pod vodou, používateľské nastavenie, farebná teplota, farebný filter)
  D-Range Optimizer
  Creative Look
  Face/Eye Prior. in AF
  Picture Profile
  Shutter Type
  Prioritize Rec. Media
 5. Indikátor zaostrenia/nastavenia expozície
  Indikátor zaostrenia
  1/250
  Rýchlosť uzávierky
  F3.5
  Hodnota clony
  Korekcia expozície/Manuálne meranie
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO 400
  Citlivosť ISO
  Uzamknutie AE/Uzamknutie FEL/Uzamknutie AWB
  Shooting
 6. Vodiace indikátory/iné
  Tracking Cancel
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre sledovanie
  Focus Cancel
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre zrušenie zaostrovania
  Funkcia ovládacieho kolieska
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre funkciu My Dial


  Indikátor stupňovania

  Oblasť bodového merania
  Histogram
  Digitálna libela
  STBY REC
  Pohotovostný režim snímania videozáznamu/Priebeh snímania videozáznamu
  1:00:12
  Skutočný záznamový čas videozáznamu (hodiny: minúty: sekundy)
  Formát zvukového signálu


  Audio Level Display

  REC Control
  Externý výstup 4K/RAW
  00:00:00.00
  Časový kód (hodiny: minúty: sekundy: snímky)
  00 00 00 00
  Používateľský bit

Ikony na obrazovke prehrávania

Zobrazenie jedného záberu

Vyobrazenie obrazovky počas zobrazenia jedného záberu

Zobrazenie histogramu

Vyobrazenie obrazovky počas zobrazenia histogramu

 1. Základné informácie
  Médiá prehrávania
  View Mode
  IPTC Information
  Rating
  Ochrana
  3/7
  Číslo súboru/Počet záberov v režime zobrazenia
  NFC aktívne
  Stav batérie
  Display as Group
  Zahrnutý je vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením, ktorý odráža pôvodný videozáznam
  Stav prenosu FTP
 2. Nastavenia fotoaparátu

  Pozrite si časť „Ikony na obrazovke snímania“.

 3. Nastavenia snímania
  35mm
  Ohnisková vzdialenosť objektívu
  HLG
  Snímanie HDR (Hybrid Log-Gamma)
  Pre záber existujú informácie o autorských právach

  Ďalšie ikony zobrazené v tejto oblasti nájdete uvedené v časti „Ikony na obrazovke snímania“.

 4. Informácie o zábere
  Informácie o zemepisnej šírke/zemepisnej dĺžke
  2020-1-1 10:37:00PM
  Dátum nasnímania
  100-0003
  Číslo priečinka - číslo súboru
  C0003
  Číslo súboru videozáznamu
  Histogram (Jas/R/G/B)