Registrácia aktuálnej oblasti zaostrovania (AF Area Registration)

statický záber

Môžete dočasne posunúť rámček zaostrovania do vopred priradenej polohy pomocou používateľského tlačidla. Táto funkcia je užitočná pri snímaní scén, v ktorých sú pohyby objektu predvídateľné; napríklad športové scény. Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo prepínať oblasť zaostrovania podľa danej situácie.

Spôsob registrácie oblasti zaostrovania

 1. MENU (Focus) → [Focus Area][AF Area Registration][On].
 2. Nastavte oblasť zaostrovania do požadovanej polohy a potom podržte stlačené tlačidlo Fn (Funkcia).

Spôsob vyvolania zaregistrovanej oblasti zaostrovania

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] → požadované tlačidlo, potom zvoľte [Regist. AF Area hold].
 2. Nastavte fotoaparát do režimu snímania, podržte stlačené tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [Regist. AF Area hold] a potom stlačením tlačidla spúšte snímajte zábery.

Rada

 • Keď sa rámček zaostrovania zaregistroval pomocou [AF Area Registration], zaregistrovaný rámček zaostrovania bude blikať na monitore.
 • Ak priradíte [Regist AF Area tggle] používateľskému tlačidlu, budete môcť použiť zaregistrovaný rámček zaostrovania bez podržania stlačeného tlačidla.
 • Ak sa [Reg. AF Area+AF On] priradí používateľskému tlačidlu, automatické zaostrovanie sa vykoná pomocou zaregistrovaného rámčeka zaostrovania, keď sa stlačí toto tlačidlo.

Poznámka

 • Oblasť zaostrovania sa nedá zaregistrovať v nasledujúcich situáciách:
  • Pokiaľ sa vykonáva [Touch Focus]
  • Počas používania funkcie digitálneho zoomu
  • Pokiaľ sa vykonáva [Touch Tracking]
  • Počas zaostrovania
  • Počas vykonávania uzamknutia zaostrenia
 • Nie je možné priradiť [Regist. AF Area hold] tlačidlám, ako sú [Left Button], [Right Button] alebo [Down Button].
 • Zaregistrovanú oblasť zaostrovania nie je možné vyvolať v nasledujúcich situáciách:
  • Otočný prepínač režimov je nastavený na (Auto Mode), (Movie) alebo (S&Q Motion)
 • Keď sa [AF Area Registration] nastaví na [On], nastavenie [Lock Operation Parts] sa uzamkne na [Off].